O firmie | Usługi | Kontakt | Referencje | Aktualności | STRONA GŁÓWNA
  


Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

  • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych,
  • badanie przemieszczeń i odkształceń budowli,
  • pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne,
  • mapy do celów projektowych i pomiary powykonawcze,
  • opracowania geodezyjne do celów prawnych – regulacja stanu prawnego , podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
  • tworzenie i opracowanie map numerycznych,