O firmie | Usługi | Kontakt | Referencje | Aktualności | STRONA GŁÓWNA
  


Referencje

Zamawiający

Nazwa obiektu, Rodzaj opracowania

Urząd Miasta Zielona Góra Scalenie i podział nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne (60ha) - Osiede Kisielińskie w Zielonej Górze. 
FOCUS PARK           Zielona Góra Nadzór geodezyjny z ramienia inwestora przy budowie Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego Focus Park w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej.
PROMOST SP. Z O.O. Droga krajowa Sulechów – Poznań . Opracowanie do celów prawnych (podziały) pod wykup gruntów w pod budowę obwodnicy miasta Kargowa.
SKANSKA SA Autostrada A-18. Założenie i pomiar stałych znaków wysokościowych przy drogowych obiektach inżynierskich oraz punktów pomiarowo-kontrolnych na tych obiektach w celu przeprowadzenia okresowych badań przemieszczeń tych obiektów. Realizacja autostrady A-18 na odcinku Golnice - Olszyna.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Droga krajowa Połupin – Gubin – granica państwa (30km). Opracowanie do celów prawnych (podziały) pod wykup gruntów w celu przebudowy i budowy nowej drogi (obwodnica Gubina).
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa , Terenowy Oddział w Zielonej Górze Grunty rolne po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (ponad 3 tys. hektarów) . Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych , do przeniesienia własności nieruchomości .
PEERTe Wrocław Drogi na terenie województwa lubuskiego (kilkaset kilometrów). Mapy do celów projektowych obiektów liniowych pod budowę sieci telekomunikacyjnych .
Nadleśnictwo Wymiarki , Nadleśnictwo Zielona Góra , Nadleśnictwo Sława Śląska Odnowienie stanu posiadania Nadleśnictw oraz kompleksowa obsługa . Pomiary uzupełniające , podziały , rozgraniczenia , sporządzenie map dla całego stanu posiadania .
Urząd Miasta Zielona Góra Teren miasta Zielona Góra . Kompleksowa obsługa geodezyjna i wycena nieruchomości .
Urząd Miasta Zielona Góra Obręb 34 miasta Zielona Góra . Odnowienie operatu ewidencji gruntów łącznie z katastrem budynków.
Urząd Miasta Zielona Góra Obręb 10 i 11 miasta Zielona Góra (Osiedle Chynów). Scalenie i podział nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne (ponad 700 działek).
Starostwo Powiatowe w Żarach 10 obrębów ewidencyjnych w Gminie Żary . Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie Geo-Info2000.
Nadleśnictwo Wolsztyn, Nadleśnictwo Torzym, Nadleśnictwo Brzózka, Nadleśnictwo Gubin.

Grunty Nadleśnictw. Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie Geo-Info2000, EW-MAPA, ArcView.