O firmie | Usługi | Kontakt | Referencje | Aktualności | STRONA GŁÓWNA
  


Aktualności

TO JUŻ HISTORIA

 

W czewcu 2006 roku firma Geoexpert wykonala prace geodezyjne mające na celu założenie, przy obiektach mostowych drogi krajowej nr 18, stałych znaków wysokościowych oraz punktów (reperów) pomiarowo - kontrolnych na obiektach mostowych. Obiekty te będą poddawane okresowym badaniom deformacji.

 

W czerwcu 2005 roku odbyły się w Zabrzu VII Mistrza Polski Geodetów w piłce nożnej pięcioosobowej. W turnieju tym drużyna Geoexpert zdobyła po raz drugi tytuł II v-ce Mistrza Polski.